Liên hệ

Trường tiểu học Cao Thượng 

Địa chỉ: Thôn Cốc Kè , xã Cao Thượng, huyện Ba Bể , Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông Hứa Văn Bắc – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: DĐ: 0978553046 – Email:c1caothuong.pgdcbabe@backan.edu.vn